Brodovi koji su promenili svet

Sinopsis

Epizoda 1 – Titanik i trka za Atlantik. Ogromna pomorska plovila su bila ponos i dika Evrope krajem 19. veka. Kombinacija tehnoloških znanja i prefinjenih zanata su postali ono čemu teži svako evropsko carstvo u usponu. Savez nemačkih i irskih preduzetnika je video kako je osnivanje brodogradilišta Harlend i Vulf u Belfastu pokrenulo industriju u gradu. Brodovi su postajali drastično veći dok su se brodogradilišta takmičila da nadmaše jedna druga po veličini svojih kreacija. Uprkos katastrofama kao što je potonuće Titanika, brodovi su postajali sve utilitarniji dok su tenzije u Evropi rasle, što se videlo i dolaskom Drednota 1906. godine.

Epizoda 2 – Brodovi u ratu. Dok su se Nemačka i Britanija nadmetale svojim ratnim mornaricama, Evropa je bila sve bliže i bliže ratu. Dolazak pretećih nemačkih podmornica u međunarodne vode promenilo je pravila pomorskih konflikata, a Britanija je užurbano počela da trgovačke brodove pretvara u ratne kako bi se odbranila od ove pretnje. Pomorske bitke kao što su Bitka kod Koronela i Jilanda su stavile na test različite pristupe dva carstva -  u ovim bitkama su se sukobile nemačke podmornice sa sirovom snagom britanske mornarice. Nakon što je Amerika kasno ušla u rat i nakon što se Nemačka napokon predala, završila se prva faza  x xxxxx

Ships at War. As Germany and Britain engaged in a naval arms race, Europe hurtled closer and closer to the brink of war. The arrival of menacing German U-Boats in international waters rewrote the rulebook on maritime conflict, and Britain began rapidly converting its merchant vessels into battleships in order to counter the threat. Sea battles such as those at Cornell and Jutland saw the two empire’s differing approaches put to the test – a battle pitting Germany’s sub-surface sneak attacks and strong defenses against Britain’s brute force approach. After America’s late entry to the war, and Germany’s eventual surrender, the world’s first phase of heavily armored naval warfare came to an end.

Epizoda 3 – Od mora do neba. Harlend i Vulf  su preživeli težak posleratni period unutrašnjih previranja i globalne depresije. Ali svet se približavao drugom globalnom konfliktu i obnovljena potražnja je osvežila bogatstvo brodograditelja. Britanskoj mornarici je bila potrebna velika flota jer su morima krstarile nemačke ˝ružne sestre˝ Šarnhorst i Gnajzenau. Ali početak vazduhoplovnog doba dovelo je brodove u podređeni položaj. Novi nosači aviona su prenosili britansko ratno vazduhoplovstvo do dalekih zemalja dok su njihov rodni grad Belfast uništavali bombaški napadi. Nakon rata, dolaskom pristupačnih putničkih aviona, brodovi su završili na otpadu. Uprkos kratkom oživljavanju tokom Folklandskih ratova i skupom planu za obnovu, zbog problema u Severnoj Irskoj i usled nove, oštrije međunarodne ekonomske politike, Harland i Vulf su konačno zatvoreni 2003. godine. Ali da li bi pomorska moć dovela do oživljavanja brodogradnje u Belfastu?

Brodovi koji su promenili svet
Sunday
26
September
2021
7:10 pm
Reditelj

Žanr

Godina proizvodnje