Cern

CERN u Švajcarskoj je istraživački centar gde pokušavaju da rekonstruišu veliki prasak.
Sinopsis

Nikolaus Geyrhalter prati infrastrukturu tog istraživačkog centra i sastaje se s ljudima koji su stvorili „Veliki hadronski sudarač“.

Reditelj

Nikolaus Geyrhalter

Žanr

dokumentarni film

Godina proizvodnje

2013