Eminentni monstrumi

Koreni odnosa zapadnih državnih vlada i torture
Sinopsis

Psihijatar Juan Kameron iz Montreala, poreklom Škot, je 1950-tih eksperimentisao na pacijentima koristeći senzornu deprivaciju, prinudne kome i injekcije LSD-a. Tajno finansiran od strane vlade Kanade i CIA, njegove tehnike su korišćene u Severnoj Irskoj, Gvantanamu i u još 27 zemalja širom sveta.

Koristeći se ekskluzivnim svedočanstvom iz prve ruke preživelih iz Gvantanama, severnoirskih “Ljudi pod kapuljačom” i iskusnih američkih psihologa i vojnog osoblja, film “Uvažena čudovišta” pokazuje kako je zavera lekara da potpomognu i osnaže torturu započela 1950-tih, i traje do dan danas.

Eminentni monstrumi
Saturday
06
March
2021
9:55 pm
Reditelj

Žanr

dokumentarni film

Godina proizvodnje